Drenažne pumpe za drenažu sa radnim kolom sa dvostrukim kanalom za prepumpavanje otpadnih voda i tečnosti sa suspendovanim česticama idealne za građevinske i kućne primene. Jednofazna verzija uključuje ugrađeni kondenzator, termički zaštitnik i može biti opremljena plovkom.