Pumpe za drenažu sa otvorenim radnim kolom za prepumpavanje tečnosti sa suspendovanim česticama. Karakteriše ih visok napor. Jednofazna verzija uključuje ugrađeni kondenzator, termički zaštitnik i može biti opremljena plovkom.